Prześlij nam swoje CV pod kątem przyszłych projektów rekrutacyjnych

Forma grzecznościowa
*
Dane personalne Proszę wpisać e-mail bez spacji przed i po adresie.
*
*
*
* ✓ OK
Plik CV
Proszę wgrać plik CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Inne dokumenty
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.

Prosimy o zapoznanie się z przyjętym przez nas sposobem przetwarzania danych i przysługujących Państwu prawach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy Państwa o następujących kwestiach:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Trybuś Nowak Executive Consulting z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 36 / 112 B, 02-797 Warszawa, NIP: 9511012285. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania przez Trybuś Nowak Executive Consulting Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować do Administratora na adres: office@trybusexecutive.com.

2. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).

3. Decydując się na umieszczenie zdjęcia w CV, wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na potrzeby konkretnej lub przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem przeniesienia Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania, wysyłają informację na adres: office@trybusexecutive.com.

5. Wyrażenie zgód, które opisujemy powyżej jest całkowicie dobrowolne i nie będzie stanowiło przyczyny odmowy zatrudnienia. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgody można wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres email Administratora: office@trybusexecutive.com.

6. Dane osobowe gromadzone w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji będziemy przetwarzać do momentu jego zakończenia. O zakończeniu rekrutacji i usunięciu danych poinformujemy Państwa drogą mailową. Z kolei dane osobowe przetwarzane w oparciu o dobrowolnie otrzymaną zgodę na przyszłe rekrutacje, będą przetwarzane przez okres 3 lat.

7. Po upływie terminu 3 lat, Państwa dane osobowe, będziemy archiwizowali 5 lat, na potrzeby związane z przyjęciem Państwa skargi, roszczenia, ich rozpatrzeniem oraz skierowaniem odpowiedzi (art. 6 ust. pkt. 1 lit. a RODO).

8. W ramach procesu rekrutacji Pani/Pana dane mogą być:

                a) przetwarzane przez zewnętrzne portale rekrutacyjne, na których umieszczamy oferty pracy;

                b) przekazywane do zewnętrznych podmiotów zlecających projekty rekrutacyjne w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

9. Pani/Pana dane będą przekazywane naszym dostawcom: usług hostingowych oraz platformy do zarządzania procesami HR, w oparciu o zawarte umowy. Trybuś Nowak Executive Consulting zadbał aby dostawcy dostarczyli gwarancje wysokiego poziomu ochrony danych osobowych.

10. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich.

11. Pragniemy także poinformować, że mają Państwo prawo skierować skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.

12. Podanie swoich danych osobowych w tych celach, jak również wyrażenie zgody jest dobrowolne.

13. Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia,

b) do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego

d) prawo do przenoszenia danych

e) prawo do bycia zapomnianym

Może Pani / Pan w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę. Aby to zrobić, wystarczy wysłać odpowiednią informację na pocztą elektroniczną na adres: office@trybusexecutive.com